Částečně vyřešené: Chybějící cykloopatření v ul. Novodvorské

Please sign in to vote.

Added by Marek Bělor

Doposud chybí realizace cykloopatření ve střední části ulice Novodvorské mezi křiž. s ul Durychovou a severním koncem minulý rok realizovaního cyklopruhu. K akci existuje zadávací karta http://www.praha.eu/public/16/7/85/1095847_140344_ZK_2009_13_Novodvorska_Vrbova.pdf. Kromě dokončení těchto cykloopatření je nutné i legalizovat východní málo frekventovaný chodník Novodvorské mezi Chýnovskou a Mašovickou (napojení A214) pro vedení chráněné páteřní celoměstské trasy A42 v přidruženém prostoru pro zranitelnější kategorie cyklistů (seniory, děti). Zby tek bude proveden pravděpodobně v rámci souvislé údržby další části ulice

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top