Things tagged 'proznaceni'

4 issues found for 'proznaceni':

 • Chybějící proznačení tras A214 a A215 v sídlišti Kamýk

  Created by Marek Bělor // 1 thread

  Na křižovatce ul Lhotecká a U Kamýku dnes od severu náhle končí A214. Pro napojení sídliště Kamýk na celoměstskou cíť cyklotras, bezpečnou jízdu na kole v tomto sídlišti a propojení již realizovaných úseků celoměstského systému je potřeba legalizovat pusté a široké chodníky v ulicích U Kamýku a Durychova a realizovat několik přejezdů pro cyklisty, ať už samostatné, či v rámci úprav SSZ. Za naprosto minimálních nákladů se tak dá docílit velkého zlepšení podmínek pro cyklisty v lokalitě díky vzniku úseků tras A214 a A215.

  Please sign in to vote.
 • Chybějící cykloopatření v ul. Novodvorské

  Created by Marek Bělor // 1 thread

  Doposud chybí realizace cykloopatření ve střední části ulice Novodvorské mezi křiž. s ul Durychovou a severním koncem minulý rok realizovaního cyklopruhu. K akci existuje zadávací karta http://www.praha.eu/public/16/7/85/1095847_140344_ZK_2009_13_Novodvorska_Vrbova.pdf. Kromě dokončení těchto cykloopatření je nutné i legalizovat východní málo frekventovaný chodník Novodvorské mezi Chýnovskou a Mašovickou (napojení A214) pro vedení chráněné páteřní celoměstské trasy A42 v přidruženém prostoru pro zranitelnější kategorie cyklistů (seniory, děti).
  Zby tek bude proveden pravděpodobně v rámci souvislé údržby další části ulice

  Please sign in to vote.
 • Realizace a proznačení A42 Nové dvory - U labutě

  Created by Marek Bělor // 1 thread

  A42 je klíčovou severojižní páteřní cyklotrasou v rámci celomětského systému cyklotras. Jejím úkolem je poskytnout klidné a chráněné propojení Libuše, Krče a Kačerova paralelně s budoucí trasou metra D a je klíčová pro napojení jižní části města na kvalitní cykloinfrastrukturu.
  Opatření směřuje k jejímu proznačení v území spolu se stavebními úpravami pro její nepřerušené vedení.

  Please sign in to vote.

No library items found for 'proznaceni'.

No planning applications found for 'proznaceni'.

Spinner Please wait…
Back to top