Things tagged 'a15'

7 issues found for 'a15':

 • Cykloobousměrka Gymnastická - Šlikova

  Created by vlákno // 2 threads

  V souvislosti s vyznačením zón placeného stání byly tyto dva dříve obousměrné úseky zjednosměrněny. Bylo by dobré legalizovat obousměrnost pro kola, aby byla zachována tato stoupací trasa na Vypich klidnými ulicemi, šířka ulic v této části to bez problému umožňuje.
  Zároveň citelně ubylo parkujících aut, takže by bylo možné uvažovat o zrušení např. jedné řady parkování ve prospěch chráněné stoupací cyklostezky.

  Edit 8/2017: Úsek ve Šlikově byl pro kola zobousměrněn.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka Jelení

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Cyklostezka A15 nabízí klidové spojení centra a Hládkova. Jediné přerušení na této cestě tvoří vyznačený úsek ulice Jelení, ve kterém jsou sice vyznačené cyklopruhy. Ty však nejsou dostatečně napojené na zbytek trasy a navíc je nutné na krátkém úseku několikrát křížit rušnou ulici. Cyklopruhy navíc nejsou dostatečným řešením pro slabší účastníky (děti, staří lidé).

  Bylo by velmi žádoucí propojit tento úsek klidovou cyklostezkou v prostoru zeleného pásu oddělujícího tramvajovou trať a ulici. Šířka tohoto pásu je více než dostatečná, jediné co je potřeba vyřešit je průjezd dočasnou a stálou zastávkou na obou koncích tohoto pásu.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopřejezd U Brusnice

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Z cyklostezky podél tramvajové trati podél Keplerovy se nedá legálně a komfortně dostat do Jelení. Bylo by potřeba vybudovat cyklopřejezd přes trať a přilehlou ulici a propojit toto řešení se stávajícími cyklopruhy v Jelení.

  Please sign in to vote.
 • Komfortní výjezd z cyklistického chodníku Mariánské hradby

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Zakončení cyklistického chodníku na trase A15 v ulici Mariánské hradby nebylo uspokojivě vyřešeno. Cyklista zde nemá jasně označeno, jak se má chovat. Musí překonávat krátký úsek chodníku, vysokou obrubu, dlažbu a vypořádat se s prostorem stání pro autobusy.

  Vhodné řešení by bylo například toto: Zřídit odbočení už tak 10m před cedulí ukončující stezku a vytvořit v prostoru nynějšího odvodňovacího žlabu krátký připojovací cyklopruh zakončený piktogramy okolo autobusového stání.

  V maximální verzi by zde mohl být zřízený cyklopruh vedoucí okolo autobusového stání pokračující přes křižovatku a napojující se do cyklopruhu, který už nyní pokračuje dále v Jelení ulici. Až na začátek autobusového stání se zdá, že je ulice dost široká, aby se zde cyklopruh vešel. Je možné, že bude nutné mírně zúžit protisměr, ale cyklopruh je potřeba především ve směru do kopce.

  Please sign in to vote.
 • Cesta podél Mariánských hradeb - značení

  Created by Pepa // 1 thread

  A15 směrem do centra vede podél Mariánských hradeb po parkové cestě (po paralelní silnici není možno jet, je příliš úzká a věčně ucpaná auty). Ovšem po parkové cestě od rána chodí turisté nahoru na hrad, cyklisty zde nečekají, děsí se jich a uskakují. Pomohlo by jim nakreslit na cestu cyklopruh či jen šipky s logem kola.

  Please sign in to vote.
 • Křižovatka Jelení x U Brusnice X Keplerova

  Created by Jirka // 1 thread

  Tato křižovatka je pro cyklisty (obzvláště při jízdě ve směru od centra) nesmírně nepříjemná. Při rekonstrukci SSZ byl řadící pruh rozšířen a pro jízdu rovně je nutné se po rekonstrukci SSZ přeřazovat do levé poloviny pruhu. To během dne za velmi husté dopravy. Za křižovatkou je navíc odbočení na cyklostezku řešeno skrze vyčkávací ostrůvek pro chodce a může tak docházet k nebezpečným situacím.

  Please sign in to vote.

3 threads found for 'a15':

No library items found for 'a15'.

No planning applications found for 'a15'.

Spinner Please wait…
Back to top