Cyklostezka Jelení

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Cyklostezka A15 nabízí klidové spojení centra a Hládkova. Jediné přerušení na této cestě tvoří vyznačený úsek ulice Jelení, ve kterém jsou sice vyznačené cyklopruhy. Ty však nejsou dostatečně napojené na zbytek trasy a navíc je nutné na krátkém úseku několikrát křížit rušnou ulici. Cyklopruhy navíc nejsou dostatečným řešením pro slabší účastníky (děti, staří lidé).

Bylo by velmi žádoucí propojit tento úsek klidovou cyklostezkou v prostoru zeleného pásu oddělujícího tramvajovou trať a ulici. Šířka tohoto pásu je více než dostatečná, jediné co je potřeba vyřešit je průjezd dočasnou a stálou zastávkou na obou koncích tohoto pásu.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top