Vyřešené: Cyklochodník po nábřeží k Tržnici

Please sign in to vote.

Added by Jirka

Z mě neznámého důvodu sdílená stezka pro chodce a cyklisty končí ještě před železničním mostem a dále k Tržnici tak cyklisté pokračují nelegálně (přitom až po křižovatku s Argentinskou je chodník stále stejně široký jako před železničním mostem). Proto navrhuji legalizaci (jako sdílenou stezku pro chodce a cyklisty) prodloužit až po křižovatku s Argentinskou. Dále se dá po nábřeží pokračovat v provozu, případně jet po nově zlegalizovaných úsecích podél Argentinské. Výhledově by bylo pěkné přidat logický sjezd do vozovky před Tržnicí a přejezdy napojující stezku podél Argentinské. Pouhá legalizace by ale měla snad jít rychle a bezproblémově.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top