Částečně vyřešené: Legalizace Spojovací, K Žižkovu

Please sign in to vote.

Added by Přemek

Rychlé spojení Žižkova, Libně, Vysočan, návaznost A25(1), A254, A26 V současnosti zdluohavě přes A25, 1, A43, A26, nebo ve velkém provozu (Spojovací i K Žižkovu jsou 2x2, auta jezdí spíše 80 než 50). Naopak chodníky podél obou ulic jsou opuštěné a dostatečně široké. (K Žižkovu okolo centrály Sazky má provoz chodců, Spojovací ve vyznačeném úseku je poloprázdná)

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top