Things tagged 'signalni-plan'

One issue found for 'signalni-plan':

 • Návrh změny signálního plánu

  Created by Jan Zídek // 0 threads

  Návrh se týká signálního plánu semaforů na křížení ulice Zborovská s ulicí vedoucí k hlavnímu vchodu fakultní nemocnice.

  Současný signální plán vypadá následovně: 1. Zelená pro auta jedoucí rovně po ulici Zborovská

  2. Zelená pro auta najíždějící od nemocnice na ulici Zborovská a zároveň zelená na přechodu pro chodce přes ulici Zborovská. Auta musí čekat, až všichni chodci přejdou.

  3. Zelená pro auta zahýbající z ulice Zborovská doleva k nemocnici.

  V časovém úseku č. 2 musí dát auta odbočující od nemocnice na ulici Zborovskou dát přednost chodcům na přechodu, pokud by v tomto časovém intervalu svítila zelená pro chodce a zároveň zelená pro auta odbočující doleva k nemocnici, ubylo by kolizních situací a zvětšila by se průjezdnost křižovatky. Auta od nemocnice na Zborovskou by pak dostala signál volno v dalším časovém úsek, kdy mají chodci červenou.

  Please sign in to vote.

No threads found for 'signalni-plan'.

No library items found for 'signalni-plan'.

No planning applications found for 'signalni-plan'.

Spinner Please wait…
Back to top