Things tagged 'najezd'

11 issues found for 'najezd':

 • Vyřešené: Najezd na mustek pred Rokytku

  Created by klinger // 1 thread

  There is an high step when entering/leaving bridge over the Rokytka rivulet. Cyclists have to slow down rapidly or completely stop and step off the bicycle to safely cross this bridge edge. It would be great to create some smoother enter/exit edge to provide more comfort and safe bicycle route.

  Please sign in to vote.
 • propojení segregovaných stezek v oblasti Kampusu

  Created by h0 // 1 thread

  Při výstavbě bohunického Univerzitního kampusu byly postaveny stezky pro chodce a cyklisty v přidruženém dopravním prostoru podél ulic Kamenice a Netroufalky. Zcela nečekaně ale nenavazují, kolem kruhového objezdu z ničeho nic končí.
  Chybí tu doplňit na nákresu načrtnutá (červené čárkování) kruhová spojka kolem KO. Místo je poměrně frekventované a jakkoli jsou brněnští dopravní cyklisté zvyklí objet to po objezdu (zelená čára), pro nově příchozí do Kampusu by dořešení stávajícího nedodělaného stavu mohlo být přínosné.

  Please sign in to vote.
 • Chybějící nájezd na cyklostezku na Hradčanské

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Na Hradčanské byla vybudována cyklostezka, která se při propojení do ulice Pod Hradbami efektivně vyhýbá výjezdu z tunelu Blanka (bohužel však se značným ztraceným spádem). Na tuto cyklostezku bohužel chybí nájezd z ulice.

  Bylo by velice vhodné snížit v místě vyústění cyklostezky obrubu a prodloužit cyklostezku o 3 metry až k silnici.

  Please sign in to vote.
 • Nájezd k na cyklostezku u Prašného mostu

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Při jízdě v cyklopruzích na Milady Horákové chybí nájezd na cyklostezku vedoucí do podjezdu Svatovítské (http://www.cyklistesobe.cz/issues/589-chybejici-najezd-na-cyklostezku-na-hradcanske). V prostoru zastávek se takový nájezd bude zřizovat těžko a navíc tam cyklostezka ztrácí oproti silnici několik metrů převýšení.

  Bylo by velmi výhodné vybudovat nájezd v místě dlážděného zálivu v pravé části ulice. Stačilo by zde pouze snížit obrubu.

  Please sign in to vote.
 • Nájezd na cyklostezku 0018

  Created by Jenda Hanuš // 1 thread

  Při cestě ven z Kladna směrem na Přítočno komplikuje nájezd z ulice Milady Horákové na cyklostezku 0018 zábradlí na můstku. Vzniká zde nebezpečná situace, protože aby se dalo bezpečně najet, je třeba poměrně dost zpomalit a vybočit směrem do silnice. Pro auta je tento manévr matoucí, protože očekávají, že cyklista bude výrazněji měnit směr až na křižovatce s Unhošťskou. Řešením by bylo zábradlí odstranit, ideálně i upravit můstek tak, aby umožňoval plynulý nájezd bez nutnosti výrazně brzdit a vybočovat.

  Please sign in to vote.
 • Pardubice Ul.Jiráskova - U IDEONU

  Created by Beda04 // 0 threads

  Nájezd na stezku u IDEONU je nevhodně umístěn a nyní je rozbitý od těžké techniky.
  Potřeboval by rozšířit a vyspravit nejlépe asfaltovým povrchem.
  Zámková dlažba je pro tento nájezd nevhodná .
  Dva cyklisté se na tomto vjezdu nevyhnou - jeden musí zastavit, aby neohrozil toho druhého.
  Nevhodné vyustění do trávníku namísto do směru stezky.
  Dále živý plot před IDEONem znesnadňuje rozhled do křižovatky, směr z Jiráskovy ulice. Auto se za něho schová a překvapí náhle v křížení stezka a ulice.

  Please sign in to vote.
 • Jízda po Koutníkově ulici

  Created by Cobic // 0 threads

  Z Koutníkovy ulice ve směru od Benzínky na světelné křižovatce cyklista netuší, že by měl po odbočení vlevo pokračovat po cyklostezce na chodníku, protože tam nejsou ani návěstidla, ani nájezd. Pokračuje tedy po silnici se silným provozem až k první značce C09a, která je až před rozdělením koutníkovy na 2 pruhy. Někteří motoristé bývají nervózní a uchylují se k nebezpečnému předjíždění.

  Please sign in to vote.
 • Za Oborou - nájezd a povrch příjezdu k oboře Hvězda

  Created by Tomáš Nagaj // 1 thread

  Pomohlo by vytvořit nájezd (místo stávajícího obrubníku) z ulice Za Oborou na trasu 201 směrem k oboře Hvězda. Jedná se o směr příjezdu od křížení Bělohorské na semaforu ve směru Bolívarova - Za Oborou.

  Okolo obory Hvězda vede smíšená stezka s novým kvalitním povrchem. Příjezd na ni z ulice Za Oborou ovšem vede několik desítek metrů po panelové cestě, kde se vzhledem k nevyhovujícímu povrchu jezdí podél panelů trávou a bahýnkem (podle momentální srážkové situace).

  Please sign in to vote.
 • Nájezd na cyklostezku přes Nuselský most

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Na cyklostezku na západním chodníku Nuselského mostu chybí nájezd ze silnice Kongresová. Bylo by také dobré posunout značku označující začátek cyklostezky až k okraji chodníku.

  Zároveň chybí na nedalekém chodníku bezbariérová úprava - bylo by vhodné spojit úpravy obrub pro chodce i pro cyklisty do jedné akce.

  Viz StreetView

  Please sign in to vote.

No library items found for 'najezd'.

No planning applications found for 'najezd'.

Spinner Please wait…
Back to top