Things tagged 'generel'

One issue found for 'generel':

 • Veřejné projednávání generelu MČ P8

  Created by Hana Tischerová // 0 threads

  Vážení,

  Městská část Praha 8 si zadala zpracování generelu bezmotorové dopravy. Dne 27. 8. 2015 proběhne veřejné projednání generelu. Nejprve bude generel představen a následně bude možné diskutovat. Projednání se koná od 17, 30 h v prostorách DDM Karlínského spektra. Více informací najdete v příloze.

  Nejpozději 17/8 pak bude generel zveřejněn na webu spolu s možností přidávat připomínky.

  Máme zájem o Vaše podněty a budeme rádi, když naše pozvání přijmete.

  Těšíme se na společné setkání


  Hana Tischerová
  vedoucí oddělení
  Oddělení bezmotorové dopravy a bezpečnosti provozu
  Odbor dopravy (OD)
  Úřad městské části Praha 8, Na Košince 502/1, 180 48 Praha 8
  tel.: 222 805 781
  e-mail: hana.tischerova@praha8.cz
  web: www.praha8.cz

  Please sign in to vote.

One thread found for 'generel':

No planning applications found for 'generel'.

Spinner Please wait…
Back to top