Things tagged 'buspruh'

3 issues found for 'buspruh':

 • Cyklopruhy nebo buspruhy Patočkova/Milady Horákové

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Po dokončení tunelu Blanka by bylo vhodné veškerá řešení pro cyklisty co nejvíce propojovat, jen tak může být dosaženo jejich plné využitelnosti. V oblasti Vozovny Střešovice zeje v jinak relativně souvislých cyklopruzích díra, kterou by bylo vhodné zacelit a kromě Patočkovy tak napojit na ostatní opatření i Střešovickou.

  Ideální by byly souvislé cyklopruhy přes celou osu ulice Milady Horákové/Patočkovy. Vzhledem k šířkovým poměrům by se sem však pravděpodobně nevešli bez zúžení ulice na 1 pruh v každém směru. Jako vhodné řešení (i pro množství autobusů, které tudy projíždějí) se mi tedy zdají vyhrazené jízdní pruhy bus+taxi+cyklo.

  Please sign in to vote.
 • Lidická, buspruh i pro kola

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Při mé návštěvě v srpnu 2014 byl buspruh vedoucí do centra v tomto úseku značen jen pro autobusy. Člověk na kole tedy dle předpisů má jet asi 4 metry od krajnice. Navrhuji přidat do buspruhu i kola, zajistí logičtější a bezpečnější stav. Také navrhuji zajistit legální jízdu kol z pravého řadícího pruhu rovně do centra.

  Please sign in to vote.

2 threads found for 'buspruh':

No library items found for 'buspruh'.

No planning applications found for 'buspruh'.

Spinner Please wait…
Back to top