Things tagged 'a'

6 issues found for 'a':

 • Nedořešená ulice Hlinky

  Created by Marek Lahoda // 1 thread

  Při výstavbě křižovatky Hlinky byla konečně zohledněna i cyklodoprava, pro kterou jsou zde vymezeny alespoň cyklopruhy a na začátku ulice Hlinky dokonce cyklostezky. Zbytek ulice Hlinky však bohužel zůstal z důvodu její nerekonstrukce nedořešen.

  Jedná se o část mezi zastávkami Lipová a Výstaviště - Hlavní vstup, kde má člověk dopravující se na kole pouze dvě možnosti, jak touto ulicí projet: buď pojede podle zákona po silnici, která je kvůli místnímu kolmému parkování úzká, navíc s častými ještě užšími ostrůvky pro chodce, tedy bude riskovat, že ho sejme nějaké auto nebo trolejbus ... nebo spáchá přestupek a pojede po chodníku. Ten je však sám o sobě úzký, což ještě zhoršují parkující auta, která do něj zasahují. Vyhýbání s chodci je tak značně obtížné. Přesto se zde běžně jezdí, neboť je to mnohem bezpečnější. Je tedy vidět, že obě varianty průjezdu ulicí jsou značně nevyhovující.

  Možné řešení je rozšířit chodník - minimálně o metr to jde rovnou, stejnak se po té hlíně každý vyhýbá už teď - převést jej na Stezku pro pěší a cyklisty (ta značka, že tato stezka končí za zastávkou Lipová za tím stromem beztak není vidět) a zabránit tomu, aby na něj parkující auta zasahovala - ideálně nějakými přízemními patníčky, které by nezabíraly moc místa. Déle by bylo vhodné tam i něco namalovat, aby se prostor opticky vymezil zvlášť pro chodce a cyklisty.

  Edit: Chodník rozšířit nejspíš nepůjde kvůli kořenovému systému stromů. Vzhledem k chystané rekonstrukci starého vodovodu, který vede pod parkováním, se ale nabízí varianta druhá - změna parkování z kolmého na podélné. Tím by se uvolnilo značné množství prostoru, ve kterém by bylo možné udělat cyklostezku + rozšířit chodník. Subjektivně mi pokaždé, co jsem tudy jel (jeden čas denně do práce), přišlo, že ta parkovací místa byla poloprázdná. Ale to je samozřejmě jen můj dojem, chtělo by to data - několik dní po sobě to tu párkrát za den projet s kamerou a spočítat.

  Please sign in to vote.
 • Výměna filtrů na SSZ pro chodce za smíšené a namalování V8c (Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty) na Folmavská x U Nové Hospody a U Panasoniku

  Created by tomibender // 1 thread

  Současný stav je ten, že při jízdě po cyklostezce podél Folmavské je cyklista zcela nelogicky nucen před každým křížením s ulicí U Nové Hospody a U Panasoniku legislativně nucen sesednout a převést kolo přes přechod, při tom na souběžném SSZ pro vozidla na silnici je plný signál volno.

  Vyřešila by to výměna filtrů SSZ pro chodce za smíšené pro chodce a cyklisty a změna VDZ - místo klasického přechodu pro chodce nově zavedený vyhláškou č. 294/2015 Sb. Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty (V 8c) (Značka označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací.)

  Please sign in to vote.
 • Kudy, tudy....???

  Created by Hrouzková // 0 threads

  Jak je patrné na fotografii, je cyklostezka od Černé za Bory ukončena nevhodně v nepřehledné křižovatce a dále nenavazuje. Cyklisté a chodci si sice vytvořili vlastní cestu, ale není úplně vhodně řešena po pohyb více cyklistů ;). Nájezd na další část cyklostezky lze řešit zřízením asi 400m asfaltové cesty.

  Please sign in to vote.
 • Stezka pro pěší a cyklisty Nedašovická - Sazovická

  Created by David // 1 thread

  Při výjezdu z ul. Nedašovické do ulice Na Radosti a pokračováni směrem Rudná u Prahy je potřeba:
  1) překonat rozbitý, kamenitý a úzký profil ulice U Zličínského hřiště
  2) najet na frekventovanou ulici Na Radosti
  3) projet v hustém provozu světelnou křižovatku ulic Na Radosti a Řevnická

  Vzhledem k stavebním pracem (pravděpodobně pokládka kabelů) které uzavřely v minulém týdnu ulici U Zličínského hřiště, a vzhledem ke kolotočům opodál jsem minulý týden ve stopách "místního cyklisty" absolvoval v mapě vyznačenou zkratku. Byť vedeno účelovou komunikací u místního hřiště a dále vegetací, jedná se o širokou a místními lidmi luxusně vyšlapanou stezku, která by si zasloužila úpravu chodníku či ještě lépe podobu stezky pro chodce a cyklisty. Jako cyklistu mě příjemně (sice nižší rychlostí, ale zase bez zdržení na rozbitém povrchu, při najíždění na frekventovanou silnici a bez čekání na světlech - a navíc bezpečně a bez dopravního stresu) dovedla až do ulice Míšovická, kde jsem se napojil na původní trasu.

  Ještě elegantnější by z pohledu cyklisty (a pravděpodobně i chodce) bylo přímé propojení ulic Vřesovická a Míšovická. Bylo by mnohem kratší (tedy i levnější na výstavbu) a dle leteckých snímků zde existuje obdobně mohutná vyšlapaná "cestička". Je tedy nezanedbatelný předpoklad, že by ji uvítali i místní chodci. Letecké snímky obecně prozrazují veřejné tajemství, jak nedostatečná je v této oblasti síť chodníků.

  A poslední možností jak zlepšit bezpečnost cyklistů bez nutnosti stavebních úprav je povolit vjezd kol na chodník, vedoucí podél ulice Na Radosti od křižovatky U Zličínského hřiště až po křižovatku s Míšovickou. Chodník je relativně vzdálený od zdejší obytné zástavby a proto je využíván méně, než výše uvedená hustá síť vyšlapaných "cestiček". Opět by to cyklistům umožnilo legálně se vyhnout frekventovaným místům, ale nepřineslo by to žádné zlepšení pro chodce a ostatní "bezmotorové necyklisty".

  Please sign in to vote.
 • Jeremiášova - stezka pro chodce a cyklisty

  Created by David // 0 threads

  Ve stoupání mezi světelnými křižovatkami ulice Jeremiášova s ulicemi Plzeňskou a Bavorskou je cyklista nucen jet po dvouproudé a relativně úzké jednosměrné komunikaci, kde je do prudkého kopce povolena rychlost automobilů 70 km/hod. To vytváří situace, kdy je cyklista (lapající po dechu a kličkující do kopce) těsně předjížděn vozidly jedoucími vysokou rychlostí. Bylo by vhodné umožnit cyklistům vjezd na chodník, případně z něj udělat stezku pro chodce a cyklisty. Vzhledem k vysokým obrubníkům by bylo potřeba stavebně technické řešení, a to úprava nájezdů a sjezdů na chodníky. Přes zastávky MHD by bylo vhodné vést cyklopruh při kraji vozovky, aby se předešlo konfliktu mezi chodci čekajícími na MHD a cyklisty. Nezbytná by v tomto případě byla úprava přednosti značkou.

  Please sign in to vote.
 • Nejen Karlín

  Created by P.Š. // 1 thread

  Doporučovala bych změnit celkově koncept dopravního značení u cyklo-obousměrek a jejich řešení.
  Z Karlína je patrné, že problémy jsou nerespektování řidičů automobilů dopravního značení zákaz vjezdu motorových vozidel a dále jízda a parkování v cyklopruhu a to je celkově problém Pražských ulic v centru a rozšířeném centru.
  Co se týče dopravního značení, bylo by vhodné nahradit stávající dopravní značení B11 (zákaz vjezdu motorových vozidel) za značení B2 (tzv. jednosměrka) s doplňující značkou E12 (obousměrné pro cyklisty). Značení B11 (zákaz vjezdu motorových vozidel) je pro většinu motoristů nesrozumitelná a zlášť v Karlíne tuto značku nerespektují (a to drtivě převážně vozy taxislužeb).
  Dále k odstranění jízdy a parkování v cyklopruhu bych navrhovala nějaký typ psychologické překážky. V tomto případě by bylo dle mého názoru vhodnější, aby cyklopruhy nebyly jen naznačené občasným na vozovce umístěným bílým kolem s šipkou, ale jednalo se o plnohodnotné cyklopruhy v obou směrech vyplněné cihlovo-červenou barvou. Tento typ řešení cyklopruhu působí jako psychologická bariéra a motorová vozidla tyto pruhy, na rozdíl od těch stávajících bílých šipek, respektují. Pro cyklisty se tak stanou tyto cykloobousměrky také mnohem bezpečnější - zvlášť v Karlíně se často stává, že řidiči motorových vozidel jedou tak, že cyklistovi už mnoho místa nezbývá, případně jej často málem srazí automobil, který zrovna opouští místo, kde bylo zaparkované, protože si neuvědomí, že vozovka je pro cyklisty obousměrná. Takto by ho na to vždy upozornil jasně viditelný cyklopruh.

  Please sign in to vote.

No library items found for 'a'.

No planning applications found for 'a'.

Spinner Please wait…
Back to top