Legalizace vodorovné cesty Petřínem

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Petřínská cesta vedoucí od Úvozu kolem lanovky k ulici Na Hřebenkách by mohla být pro cyklisty velmi výhodná. Tato cesta umožňuje vyhnout se stoupání až na strahovský kopec.

Cesta je většinou dostatečně široká a v (té užší) části dokonce již dnes legální. Na rozdíl od legální spojnice Strahova s Hellichovou je cesta navíc téměř po rovině, takže nesvádí k rychlé jízdě.

Pro legalizaci by však bylo vhodné vybrat takovou formu, která nechává práva na straně chodců (tedy ne stezka pro chodce a cyklisty, ale např. pěší zóna nebo stezka pro chodce s dodatkovou tabulkou povolující vjezd cyklistů).

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top