A2 Modřanská, benzínová pumpa

Please sign in to vote.

Added by Martin Cizek

Cyklostezka je přerušena benzínovou pumpou. Dle sčítačů byl počet průjezdů v sezóně 2012 (duben - listopad) na stezce průměrně 2039 uživatelů jízdních kol denně (hodnoty obvyklé pro pěkné dny v sezoně jsou asi o 80% vyšší). Intenzity cyklistů v sezóně překračují intenzity IAD asi třikrát. Řešení musí být přímé a souvislé a to tak, aby vozidla vjíždějící mimo komunikaci (k čerpací stanici) dávala přednost cyklistům jedoucím v přidruženém prostoru hlavní komunikace.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top