Náhle končící A1 na Nábřeží Kapitána Jaroše

Please sign in to vote.

Added by Marek Bělor

Při cestě od Hlávkova mostu cyklotrasa A1 u přechodů na zast. tram. Nábřeží Kapitána Jaroše vedoucí po chodníku náhle končí a na nic dále nenavazuje. K tomu na vozovku vedoucí dále do centra nelze bez sesednutí z kola a nasedání na něj uprostřed vozovky do centra legálně najet. Dále ve směru na Štefánikův most dokonce ani ve vozovce nejsou vyznačena žádná opatření pro cyklisty a jízda je tak velmi nebezpečná. Ve směru od A310 zase je cyklista naveden na cyklopřejezd, jenž ho dostane na chodník u řeky, což je výhodné pouze pro odbočující na A1 směrem z centra, ale pro většinu jedoucí do centra žádná navigace v rámci vodorovného značení neexistuje.

Řešením je buď prodloužit A1 po chodníku podél řeky, nebo dotčenou křižovatku přestavět na plnohodnotné řešení pro cyklisty tak, aby měli možnost pohodlně jet ze všech směrů do všech směrů.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top