Vyřešeno: legalizace průjezdu podchod a chodníky mezi Jihlavskou a Hodonínskou

Please sign in to vote.

Added by Martin Cizek

Legalizace užívaného průjezdu, nejpohodlnější vjezd na Pankrác od JV.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top