A26 - osvětlení nové cyklostezky

Please sign in to vote.

Added by Mosquit

úsek "nové" cyklodálnice A26 po tělese bývalé vlečky je v noci hodně tmavý, a pozdě večer se tam pohybuje hodně neviditelných chodců Při průjezdu jen s pozičním světlem je to dost nebezpečné, a šajnovat výkonným světlem zase neohleduplné. Proč nebylo v rámci vybudování řešeno i osvětlení?

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top