Vyřešené: Průjezd z Hybernské do Havlíčkovy na křížení s Hybernskou

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Průjezd z dlážděné do Havlíčkovy na křížení s Hybernskou. Okamžité legalizaci brání podoba signalizace na křižovatce s Hybernskou (jízda "na čočky" / zelenou na souběžném přechodu).

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top