Trasa A2 / A27 podél Polvtavské po zprovoznění tunelu Blanka

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Vedení trasy A2 podél Povltavské formou cyklopruhu nevyhovuje požadavkům na pátření trasu již dnes, po zprovoznění tunelu Blanka se provoz dále zvýší. Nebezpečná budou zejména levá odbočení z Povltavské na trase A27.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top