Částečně vyřešené: Křížení pro cyklisty při rekonstrukci křižovatky u Edenu

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Připravuje se rekonstrukce křižovatky Vršovická - U Slavie. Pro napojení trasy A42 od jihu a pro klidovou alternativu jižně od Vršovické je potřeba doplnit křižovatku o dva přejezdy pro cyklisty, především ten na jižním rameni křižovatky) (Řešení by si žádala celá křižovatka, včetně souvislých opatření v HDP, ale ty přejezdy by zde měly být teď, jinak to bude léta na nic.)

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top