Cyklopruhy na SJM

Please sign in to vote.

Added by vlákno

Usnadnění rychlého průjezdu a příjezdu do centra/z centra na kole přes SJM jako součást její plánované humanizace. Je možné uvažovat o mnoha variantách a postupných krocích, osobně jsem zatím neslyšel o studii, která by cyklopruhy navrhovala, pouze ústní proklamace. Lze vyjít např. z této: http://www.ozvucnadeska.cz/uploads/assets/jednani2_2/magistrala_road_map_20120522.pdf
Prvním krokem by mohl být cyklopruh v Legerově vedený variantně k Bulharu / Florenci / Hlávkově mostu / Bubenskému nábřeží. Odbočení vlevo by se řešilo zálivy a světly. Napojení do centra přes parčík ze současného cyklochodníku na Nuselském mostě.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top