Vyřešené: Přejezd cyklotrasy A26 přes Sokolovskou

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Křížení cyklotrasa A26 přes ulici Sokolovskou není uzpůsobeno pohybu cyklistů. Jsou zde zřízeny pouze přechody pro chodce, nikoliv však přejezdy pro cyklisty. V současné době tak musí stovky cyklistů denně, kteří tuto ulici kříží, podle zákona slézat z kola a tlačit ho přes přechody. Prosím o zřízení odpovídající úpravy, která by umožnila překonání této ulice bez slézání z kola.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top