Napojení cyklostezky Slezská Ostrava - Sýkorův most

Please sign in to vote.

Added by LuPe

Výhodné napojení od památníku Miloše Sýkory na cyklostezku kolem Ostravice po Slezské straně. Část asfaltu je již hotova a chybí pouze několik metrů s napojením pravděpodobně zde byla stará cesta.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top