Vjezd na nákladové nádraží Smíchov

Please sign in to vote.

Added by Václav Novák

Cesta mezi Na Knížecí a Meet Factory nabízí bezpečnou alternativu Nádražní ulici, ale vjezd je zde zakázán. Povolení vjezdu cyklistům by skoro nic nestálo a odstranilo by to problémy, které kvůli tomu vznikají.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top