Napojení Vítkovské cyklostezky na Hlavní nádraží

Please sign in to vote.

Added by Tomáš Kolařík

Chybějící propojení z Vítkovské drážní cyklostezky na Hlavní nádraží. Umožní logické zakončení vítkovské cyklostezky napojením na vlakovou dopravu a metro C. Spojení by umožnilo i snadnější přístup na Hlavní nádraží pro obyvatele Žižkova a studenty VŠE.

Místo drahé varianty prodloužení podchodu a výtahů, které je stále vzdálené, by stálo za zvážení jestli by existovala možnost vytvoření koridoru podél kolejí a zřízení závory u přejezdu z posledního nástupiště.

Propojení vítkovské cyklostezky a Hlavního nádraží je uvedeno v Cyklogenerelu pro území městské části Praha 3.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top