Realizace a proznačení A42 Nové dvory - U labutě

Please sign in to vote.

Added by Marek Bělor

A42 je klíčovou severojižní páteřní cyklotrasou v rámci celomětského systému cyklotras. Jejím úkolem je poskytnout klidné a chráněné propojení Libuše, Krče a Kačerova paralelně s budoucí trasou metra D a je klíčová pro napojení jižní části města na kvalitní cykloinfrastrukturu.
Opatření směřuje k jejímu proznačení v území spolu se stavebními úpravami pro její nepřerušené vedení.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top