Lávka podél železničního mostu Skochovice - Měchenice

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Mezi Skochovicemi a Měchenicemi chybí pohodlné, jednoduché a trvale přístupné pěší a cyklistické propojení přes Vltavu. Železniční most, který zde stojí se nabízí k přidělání jednoduché lávky.

Silnice 102 na levém břehu Vltavy je pro cyklisty extrémně nepříjemná, nevhodná a nebezpečná. Propojení Skochovic s Měchenicemi by tak významně zhodnotilo investici do nedávno vybudované cyklostezky Praha - Vrané nad Vltavou a přivedlo na ní velké množství nových uživatelů.

Toto propojení by umožnilo výrazně snížit vzdálenost, převýšení a dojezdové vzdálenosti řady cílů na jih od Prahy. Například do Davle, Pikovic nebo Štěchovic by se mohli cyklisté mohli dostat téměř bez převýšení.

Na toto propojení by navíc bylo možné přetrasovat několik celostátně významných cyklistických tras. Například trasu 11 (Praha - Vídeň), 7/VLT (Vltavská trasa),

Toto propojení by navíc významně zvýšilo bezpečnost cyklistů, protože po silnici 102 i přes stávající železniční most se jich mnoho pohybuje už nyní.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top