Elsnicovo náměstí

Podpořit
12 hlasů
Nepodpořit
Musíte se přihlásit, abyste mohli začít hlasovat.

Přidal Jan Fiala (Kalimero)

Pro auta jsou zde 3 křižovatky, z toho Elsnicovo nám x Voctářova velmi nepříjemná. Pro cyklisty přejezd Zenklovy a problematický přejezd Voctářovy.
Navrhuji zrušit komunikaci Voctářova na severní straně náměstí, automobilovou dopravu vést po trase Zenklova - Elsnicovo nám jižní strana. Křižovatka Voctářova x Zenklova by zanikla. Park by se rozšířil. Cyklostezka podle Rokytky by křížila pouze Zenklovu. Zanikla by nepříjemná křižovatka Elsnicovo nám x Voctářova, byla by zde pouze zatáčka. Zjednodušil by se automobilový provoz z nám Dr.V.Holého do Voctářovy, nyní část vozidel odbočí vpravo do Zenklovy, zde se otáčí a odbočují do Voctářovy.

Umístění

Podněty poblíž
Spinner Prosím čekejte…