Things tagged 'prostoru'

One issue found for 'prostoru':

  • Elsnicovo náměstí

    Created by Jan Fiala (Kalimero) // 1 thread

    Pro auta jsou zde 3 křižovatky, z toho Elsnicovo nám x Voctářova velmi nepříjemná. Pro cyklisty přejezd Zenklovy a problematický přejezd Voctářovy.
    Navrhuji zrušit komunikaci Voctářova na severní straně náměstí, automobilovou dopravu vést po trase Zenklova - Elsnicovo nám jižní strana. Křižovatka Voctářova x Zenklova by zanikla. Park by se rozšířil. Cyklostezka podle Rokytky by křížila pouze Zenklovu. Zanikla by nepříjemná křižovatka Elsnicovo nám x Voctářova, byla by zde pouze zatáčka. Zjednodušil by se automobilový provoz z nám Dr.V.Holého do Voctářovy, nyní část vozidel odbočí vpravo do Zenklovy, zde se otáčí a odbočují do Voctářovy.

    Please sign in to vote.

One thread found for 'prostoru':

No library items found for 'prostoru'.

No planning applications found for 'prostoru'.

Spinner Please wait…
Back to top