Pikťáky a úprava parkování, Vyšehradská

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

Podnět jsem odeslal 15.10.2013 Vedoucímu odboru dopravních agend magistrátu přes podatelnu posta@cityofprague.cz a v kopii
vedoucímu Odboru dopravy a územního rozvoje Prahy 2 ,
Cyklokomisi cyklo@cityofprague.cz,
a Introvičovi z TSK

rád bych navrhl podnět k zlepšení komfortu a bezpečnosti jízdy na kole
ve Vyšehradské ulici na Praze 2.

Problémy, se kterými se při jízdě na kole setkávám v téhle ulici jsem
napsal článek:
http://prahounakole.cz/2013/10/jak-projet-vysehradskou-ulici/
a z něj vybírám samotný návrh, jak v poměrně stísněném prostoru
podmínky pro jízdu na kole drobnými úpravami znatelně zlepšit.

Je to výhodná ulice pro cesty od trasy A2 nebo A23 směrem na Karlovo,
případně Václavské náměstí. Na Albertově je rozsáhlý univerzitní areál
a jedná se o východisko údolí Botiče, které je cyklisticky jedním z
nejfrekventovanějších vjezdů do centra. Současně se jedná o plánovanou trasu městského systému A401, kde je integrace cyklodopravy v odpovídající kvalitě nezbytná.

Pokud chceme, aby cyklodoprava lákala nové uživatele, musí být
komfortní a rychlá. Nezabývat se ulicí v zástavbě s tím, že o kus dál
je jiná, lepší, je pohrdání potenciálem cyklistické dopravy. Ulice
byla v posledních letech vhodně upravena, navrhuji proto jen změny
dopravního značení a režimu parkování, žádné posuny obrubníků.

Jádrem mého návrhu je vyznačit cyklopiktokoridor mezi kolejemi, stejný
jako je v průjezdu Karlovými lázněmi. V místech, kde je to
bezpečnější, navede cyklistu mezi koleje a zároveň bude zmenšovat
riziko nebezpečného předjíždění auty. V směru nahoru navrhuji označit
piktokoridorem v kolejích úsek mezi ulicí Apolinářská a sloupkem
tramvajové zastávky. Pak již je pro cyklistu dostatek místa vpravo od
koleje. V křižovatce samotné by byl žádoucí cyklopruh, který by snížil
pravděpodobnost kolizí při zahýbání aut přes cyklistu doprava.
Cyklopruh by za křižovatkou díky zrušeným osmi parkovacím místům vedl až k ulici Na Hrádku. Cyklista by tu nemusel riskovat v dveřní zóně či znovu přejíždět koleje.

Dále ve stoupání je piktokoridor či cyklopruh stále vhodný, protože
posouvá auta dále od pravého okraje vozovky a zvyšuje pocit bezpečí
pro cyklistu, což má ve stoupání kvůli většímu rozdílu rychlostí ještě
větší význam. Většinu úseku by bylo možné použít kvůli nedostatečnému
odstupu tramvajové koleje od obruby jen piktokoridor, těsně před
Karlovým náměstím by ale bylo možné vyznačit znovu cyklopruh --
minimálně po hranici asfaltu.

Ve směru dolů navrhuji piktokoridor mezi kolejemi od Karlova náměstí
až před zastávku Botanická zahrada. V místě, kde je žádoucí přejet
vpravo, ještě jeden pikťák už u pravého okraje, navádějící cyklisty
pryč z kolejí.

Schéma navrhovaných úprav:
http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2013/10/vk_mapa_vysehradska.jpg

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top