Cykloobousměrka Štěpánská

Please sign in to vote.

Added by vlákno

Stoupací cykloobousměrka by zlepšila cestu z centra k předpolí nuselského mostu (umožní vyhnout se Vodičkově nebo Spálené - obě s tramvajovým provozem a cestě přes Karlovo náměstí), cesta navazující Ječnou do oblasti I.P. Pavlova, zlepšila by se samozřejmě dostupnost ulice samotné a okolí. V současnosti z VN tímto směrem vede pouze Krakovská, která ale končí bez návaznosti v Žitné.
Celá ulice je dostatečně široká, spodní část od VN k ulici V jámě je užší s podélným a šikmým parkováním, dále až k Žitné je šikmé parkování po obou stranách. Změnou jedné řady na podélné parkování by se získal prostor pro cyklopruh ve stylu ulice Na Příkopě.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top