Průjezd jednosměrkami od mostu gen. Chábery do centra

Please sign in to vote.

Added by vodomerka

Vzhledem k nemožnosti napojení cyklistů, kteří přijíždějí do města po mostu gen. Chábery na cyklostezku a vjezd do centra města jinudy než přes dopravně velmi vytíženou Mrázovu ulici, bych rád zlegalizoval častou zkratku nejen lokálních cyklistů dle přiloženého schématu.
Jedná se o tři jednosměrné úseky:
- Švermova ulice (auta tam jezdí už teď poměrně pomalu, snad kromě úseku rozbité dlažby (mezi Nemocniční ulicí a Mariánským náměstím), kde někteří nepřizpůsobují jízdu stavu vozovky a dopravní situaci
- Krajská ulice (od křižovatky k Úřadu práce) tzv. úzké hrdlo! možno řešit značkou "Cyklisto, sesedni z kola"
- Michalská ulice (kolem galerie), případně alternativně Velkou Krajskou

Na cyklostezku lze najet Zahradnickou ulicí nebo Jarošovou.
V opačném směru lze Zahradnickou ulicí projet z cyklostezky do města (jako jedním z mála průjezdů do centra)

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top