Legalizace, Krejcárek

Please sign in to vote.

Added by Martin Cizek

Legalizace průjezdu na Krejcárku - směr na cyklotrasu Vítkov. Nyní značka zákaz vjezdu všech vozidel – B1 mimo SŽDC s HZS Praha.
Navrhuji vyměnit za B11 nebo doplnit dodatkovou tabulku "mimo kola".

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top