křižovatka Hartenberská před CČM

Please sign in to vote.

Added by Petr Křemen

Problém s bezpečným přejezdem.

Diskutoval jsem s Ing.Šebestíkem z MÚ Praha 20. Slíbil řešit s PČR. Varianta - jeden chodník v podjezu pod dálnicí pro chodce, druhý pro cyklisty + semafory přes křižovatku.

Na P14 je třeba rozmyslet napojení na cyklotrasy 0035 a A44.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top