Křižovatka před Výstavištěm a ulice U Výstaviště

Please sign in to vote.

Added by Jitka

Průjezd touto křižovatkou není zrovna jednoduchých v řešení. Bohužel průjezdu do ulice U Výstaviště z ulice Dukelských hrdinů brání velké hrbolaté kostky, proto většina cyklistů volí jízdu po chodníku či odbočení po tramvajové koleji, což je jen pro silné žaludky.

Navrhuji pro zlepšení
1. lepší povrch ( otázka financí)
2. levnější varianta - oddělení dopravy

V ulici U Výstaviště je velké parkoviště s dvěma chodníky mezi kterými je zábradlí přímo vybízející k samostatnému obousměrnému cyklopruhu. Tedy oddělení dopravy od aut i chodců

Pak ale nastává problém návaznosti na ulici Za Elektrárnou či Partyzánskou.

V opačném směru ze Stromovky je výjezd o poznání jednoduší přesto není značeny, přejezd přes kostky taky není zrovna rychlý.

I z tohoto směru by cyklopruh na parkovišti byl vítaný.

Poslední kolizní místa jsou přechody. Navrhovala bych přechody rozšířit a spojit pruhem pro cyklisty na straně blíže k silnici tak aby mohl cyklista bez křížení chodců vjet na chodník z ulice Dukelských hrdinů a po zmáčknutí semaforu pokračovat přes U Výstaviště na pěší zónu.

U čekárny na tramvaj by sedá pruh spojit s cyklopruhem u parkoviště případně udělat odbočku do Stromovky. Stačilo by posunout čekárnu o dva metry k Výstavišti.

A k tomu stačí jen pár litrů barvy a několik značek s modrým kolem plus jeden semafor s tlačítkem.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top