spojení Praha 3 - Praha 4

Please sign in to vote.

Added by Přemek

popis problému:
Chybí klidné nebo chráněné spojení Prahy 3 a Prahy 4. Vinohrady, Vršovice, Strašnice tvoří těžko prostupný val, který lze na kole projet jen nepříjemně, což může bránit většímu rozmachu cyklistiky. Ulici vinohradská nelze příjemně překonat snad v žádném bodě. Průjezdnost západ - východ je dobrá, ale průjezdnost sever-jih je špatná.

Účel řešení:
tento spoj umožní propojení tras A23, A24, A25, A42, Greenway botič,
severojižním směrem, bez přejezdu přes centrum (kde stejně nejsou dořešeny nábřeží a náplavky). To zvýší praktičnost pro cyklodopravu tímto směrem.

Současné možnost:
trasa 1:
- Jana Želivského (extrémní provoz bez cyklopruhů / cesta po chodníku, nelegální a nevyhovující)
dále
- provozem ulicemi soběslavská, Bělocerkevská (extrémní provoz)
nebo
- a42 přes nemocnici
trasa 2:
park Parukářka, A21, A421, přes klasickou Žižkovskou a Vinohradskou zástavbu

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top