Praha 4 zjednosměrňuje vedlejší ulice v Podolí bez obousměrnosti pro cyklisty

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

V celé vyznačené oblasti bude většina ulic zjednosměrněna, a to k 1.5, čímž bude zkomplikována plošná prostupnost území pro cyklistickou dopravu.

http://www.praha4.cz/5341_Zmena-dopravniho-rezimu-v-Podoli

(edit: část ulic byla v roce 2017 zpětně zobousměrněna, ale pro některé zbytečné omezení zůstalo - byl proto upraven rozsah podnětu)

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top