Příjezd z Tyršova mostu, odbočení do centra

Please sign in to vote.

Added by vodomerka

Vzhledem k chystané rekonstrukci Tyršova mostu (investor ŘSD), neplánované úpravě pro bezpečný průjezd na kole, plánovanému zajištění průjezdu do centra města Vavřineckou ulicí (vybudováním zálivu pro bezpečnější odbočení (investor město Litoměřice; V POMĚRNĚ NEPŘEHLEDNÉ ZATÁČCE!), místo občany preferovanou variantou 1.) úpravy křižovatky (vyústění mostu) s možností odbočení do jednosměrné Mostecké ulice), 2.) obětování chodníku na jedné straně mostu pro cyklisty (opět s přihlédnutím k obtížnému přecházení most - centrum (chodce nasměrovat pouze na jednu stranu mostu, kde při přecházení ul. Stará Mostecká nedochází k výraznějšímu nebezpečí.

Přivítám jakékoliv podněty!

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top