Na Planině + Nová cesta - zjednosměrněny

Please sign in to vote.

Added by prt

Cca v červnu 2018 byly nově zjednosměrněny (i pro cyklisty) ulice Na Planině a nejzápadnější úsek ulice Nová cesta.
Je tak nejen zhoršen průjezd územím (mimo frekventovanou ulici Zelený pruh), ale i zhoršena cesta k ZŠ a gymnáziu (od východu nutno jet přes Zelený pruh) nebo z těchto škol (na západ nutno objet blok).
Ulice Na Planině je (byla) pro výjezd na Zelený pruh lepší, protože je zde menší provoz než v Točité a lepší rozhledy než při výjezdu z ulice Za Pruhy.
Řešením je (a mohlo být již při změně...) doplnění dodatkových tabulek s výjimkou pro jízdní kola, případně zřízení Zóny 30 (klidně v celé oblasti mimo ulici Zelený pruh).

Deadline

July 10th, 2018 08:00

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top