Zjednosměrněná ulice Na Staré vinice

Please sign in to vote.

Added by prt

Na podzim 2017 byl s cílem odstranit zbytečnou zátěž automobilové dopravy zjednosměrněn nejvýchodnější úsek ulice Na Staré vinici (zákaz vjezdu ve směru na západ).
Tímto byl přerušen jediný klidný a legální průjezd od krčského nádraží na pankráckou pláň (byť strmý a v ulici Na Staré vinici po příšerném povrchu). Ulice Na Strži je velmi frekventovaná (proto byla Dolnokrčskou objížděna i auty), jiná spojnice už pro cyklisty územím ani není...
Škoda, že při zjednosměrnění příslušný úřad nestanovil několik dodatkových cyklo-tabulek (nejspíš 3 u ulice Na Staré vinici a nějakou dole u Branické u informace o neprůjezdnosti území) a bude to tak nejspíš (snad) činit až dodatečně...

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top