Propojení Vnislavova - Na Slupi

Please sign in to vote.

Added by Jenda

Po rekonstrukci tramvajové tratě není uspokojivě (legálně) vyřešeno napojení z podjezdu do ulice Na Slupi směrem do centra. Je tam dvojitá plná čára.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top