Cykloobousměrka Charlese de Gaulla

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Krátký úsek cykloobousměrky v ulici Charlese de Gaulla umožní zkrátit průjezd vedlejšími ulicemi mezi Vítězným náměstím (Šolínovou) a Hradčanskou a ještě více ho zatraktivnit.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top