Cykloobousměrka Pelléova

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Cykloobousměrka v Pelléově umožňuje vyhnout se hlavním ulicím při jízdě z Šolínovy na Hradčanskou navrženým náhradním koridorem trasy A160 podle mapy PNK.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top