Cyklostezka Příbram - Podlesí

Please sign in to vote.

Added by Ondřej Žďánský

Cesta Příbram - Podlesí je hojně využívána jak cyklisty, tak pěšími. Zároveň je tato cesta (ulice K Podlesí, kolem ČSAD) celkem frekventovaná automobilovou dopravou. Myslím, že chybí napojení centra Příbrami, vlakového a autobusového nádraží na cyklostesku č.302 a dále do Brd.
Tato cyklostezka by mohla vést od vlakového nádraží po bývalé vlečce a následně ulicí K Podlesí. (bohužel se mi to nedaří zakreslit do mapy zde na webu).

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top