Baarovo nábřeží-chybějící rozhledové zrcadlo

Please sign in to vote.

Added by Jana Zuntychová

Navrhuji cyklostezce na Baarově nábřeží v Brně doplnit rozhledové zrcadlo. Stezka je vedena po pravým úhlem a přilehlé keře znemožňují rozhled. Trasa je frekventovaná v obou směrech, což při stávající situaci nutí cyklistu zpomalit, až zastavit, a až poté pokračovat v cestě. Myslím, že rozhledové zrcadlo umístěné poblíž lípy by místu velice pomohlo a ubylo by dopravních kolizí!

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top