Kořeny stromů ničí stezku

Please sign in to vote.

Added by Vrze

Navrhuji prosekání kořenů stromů ve vyznačené oblasti cyklostezky.
Kořeny stromů se rok od roku dostávají více pod stezku a ničí ji. Jelikož stezky v ČR nejsou nejlevnější a určitě nikdo nebude chtít financovat novou renovaci, dávám tento podnět.
V této oblasti je spoustu dalších stromů, které jsou dál o cesty a nebudou ji ničit.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top