Cesta po vrstevnici Vinařská-Trýbova

0
Please sign in to vote.

Added by djasa

Mezi vyústěním cesty pod kolejemi Vinařská na ul. Vinařskou a křižovatkou Úvoz/Tvrdého je pouhých 10 m převýšení, nicméně cesta na kole mezi oběma místy znamená buď vyšlapat Lipovou až na Vaňkovo náměstí, nebo spodní část Úvozu. Ani jedno z toho není nic.

Hypotetická svahová trasa Vinařská-Trýbova by vedla mezi zahrádkami a prakticky po rovině. Mohla výrazně pomoci:

1) dopravě studentů MU mezi kolejemi na Vinařské a fakultami okolo Komenského náměstí - mohl by uvítat DPmB i MU

2) spojení MČ Kohoutovice, Nový Lískovec (a možná i Starý Lískovec) s centrem a s oblastí na sever od centra, kde hodně lidí pracuje. Podmínkou jsou obousměrky Hroznová a Květná a zoficiálnění trasy pod Vinařkami pro všechny pěší a cyklisty (v současnosti "zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy a návštěv MU")

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top