Cykloobousměrka Wenzigova

Please sign in to vote.

Added by Václav Římal

Wenzigova ulice je jednosměrná z Lublaňské do Sokolské. Světelně řížené křižovatky s Legerovou a Sokolskou přitom umožňují komfortní úrovňové překonání magistrály, které jinak není v dlouhém úseku možné. Navrhuji zobousměrnění ulice pro jízdní kola, což by výrazně zvýšilo atraktivitu cyklodopravy v dané lokalitě a propojilo oblast Karlova s Vinohrady mimo hlavní tahy.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top