Zastávka anthorpos

5
Please sign in to vote.

Added by kubste

V tomto místě je chodník podélně rozdělen na tři pruhy, chodník - cyklopruh - chodník.
Cyklostezka v těchto místech je pod kopcem a cykliste zde jezdí relativně rychle.

Problémem je zastávka MHD, kde cestující, vystupující z vozidel MHD, vstupují přímo na cyklostezku. Byl jsem zde svědkem řady kolizních situací cyklisty X cestujícího.

Navrhl bych pruh cyklostezky přeznačit co nejblíže k trávníku a rozšířit tak prostor pro chodce blížeji vozovce v prostoru zastávka MHD. Dále vodorovným značením oddělit prostor pro cyklisty a chodce, obdobně jako v při zastávce na ulici Veslařská (zastávka Pod Jurankou - směr Jundrov)

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top