přejezd železnice a lesní cesty u Lega

Please sign in to vote.

Added by HonzaG

V rámci rekontrukce železniční trati (rychlodráhy) je třeba v tomto místě vytvořit podjezd/nadjezd železnice, aby bylo možné se pohodlně dostat od Lega ke Kožovce. Po této úpravě navrhuju, aby sem bylo převedeno trasování cyklostezky kolem Kladna (vyhla by se tak nepříjemnému úseku podél od Přítočna kolem pekárny).

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top