Pozor na vzedmutý asfalt

1
Please sign in to vote.

Added by Lukáš M

Zhruba zde je vzedmutý asfalt, který je nepříjemně otravný, když v okolí žádný výmol nebo jiné vzedmutí není.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top